افشای پیام‌های توهین‌آمیز مدیران پیشین باشگاه بارسلونا دربارۀ لئو مسی؛ کوتولۀ هورمونی!

افشای پیام‌های توهین‌آمیز مدیران پیشین باشگاه بارسلونا دربارۀ لئو مسی؛ کوتولۀ هورمونی!

به تازگی پیام‌های عجیب و توهین‌آمیز مدیران بارسلونا به لیونل مسی منتشر شده‌است