گلیزرها آماده پذیرفتن عواقب جدایی کریستیانو رونالدو؛ روبن آموریم: رونالدو بیاید، من می‌روم!

حالا که شیاطین سرخ آماده قطع همکاری با رونالدو هستند، پیشنهادی برای به فروش رساندن او در کار نیست.