پاری سن ژرمن در تلاش برای هایجک رناتو سانچز از میلان

باشگاه فرانسوی مذاکرات پیشرفته‌ای با این بازیکن پرتغالی و تیمش شروع کرده‌است.