آنچلوتی: در مورد صحنه پنالتی نظری ندارم چون آن را ندیدم

کارلو آنچلوتی نمایش تیمش در ۶۰ دقیقه پایانی دیدار مقابل والنسیا را تحسین می کند