اسکار بازیگری را به کریس رونالدو بدهید (عکس)

کمتر از یک هفته به بازی سلتا و رئال مادرید و در شب اسکار، باشگاه شهر ویگو به رئال مادرید و رونالدو کنایه زد.