نیمار: هیچکس هو شدن را دوست ندارد، این خسته کننده و غم انگیز است

نیمار در مصاحبه‌ای، باری دیگر به انتقاد از هواداران پرداخته‌است