بتونی: جای خالی رونالدو در مادرید حس می شد؛ تصمیم بازگشت زیدان از صمیم قلب بود

دستیار زیدان به مرور وقایع دوران حضورش در سانتیاگو برنابئو پرداخته است.