مدیر فیورنتینا: علاقه ای به ایسکو نداریم و حتی نمی دانیم مدیر برنامه او کیست

مدیر فیورنتینا شایعات در مورد علاقه این تیم به ایسکو را تکذیب کرد.