کاسمیرو: مسی یکی از سه بازیکن برتر تاریخ است؛ هرگز به قصد مصدوم کردن خطا نمی‌کنم

کاسمیرو گفت با قدرت برای گرفتن توپ اقدام می‌کند و قصدش از خطا کردن، آسیب زدن به حریف نیست