رسمی؛ کارلوس توز از فوتبال خداحافظی کرد

مهاجم آرژانتینی نام آشنای دنیای فوتبال بازنشسته شد.