فشار به گنابری برای تمدید قرارداد، بایرن مونیخ علاقه‌مند به جذب آنتونی

پس از کینگزلی کومان، نام آنتونی باری دیگر به عنوان جایگزین سرژ گنابری مطرح شده است