شایعه روز: سفر ژاوی به مونیخ برای خرید هالند

ژاوی به دنبال جذب ارلینگ هالند است.