سرمربی لورکوزن: سردار آزمون هنوز آمادگی بازی در ترکیب اصلی را ندارد

سردار آزمون قطعا در ترکیب اصلی بایرلورکوزن مقابل بایرن مونیخ بازی نخواهد کرد