نیمار: پس از شکست 7-1 تا صبح گریه کردم

بدترین خاطره فوتبالی نیمار شکست 7-1 برزیل از آلمان در جام جهانی برزیل است.