نیمار: توماس مونیه حرف زیادی می زند

مصاحبه ی دیروز توماس مونیه با کیکر که گفته بود نیمار جادوی خود را از دست داده است، حاشیه ساز شده است