قرارداد نیمار با پاری سن ژرمن به طور خودکار تمدید می شود؛ عصبانیت نمایندگان وی از شایعات فروش

قرارداد نیمار به صورت خودکار تا تابستان 2027 تمدید می شود.