کارلو آنچلوتی، بهترین سرمربی سال 2022 یوفا

سرمربی نام آشنای ایتالیایی در بازگشت به سانتیاگو برنابئو عملکرد فوق العاده‌ای داشت.