کریم بنزما، بهترین بازیکن سال 2022 یوفا

مهاجم تیم ملی فرانسه مزد عملکرد درخشانش را گرفت.