روبرت لواندوفسکی و 100 بازی در لیگ قهرمانان اروپا

روبرت لواندوفسکی اولین بازیکن لهستانی است که به رکورد صد بازی در لیگ قهرمانان اروپا می رسد.