میکل آرتتا: تصمیمم در مورد اوبامیانگ به صلاح باشگاه بود؛ تا پایان فصل باید با مهاجمان فعلی کنار بیاییم

سرمربی آرسنال می گوید تصمیمی که در مورد مهاجم گابنی تیمش گرفته، به صلاح باشگاه بوده است.