بازی دوستانه | اینتر میامی 0-6 بارسلونا

تور پیش فصل آمریکا برای بارسلونا بهترین آغاز را داشت.