روزی که کریستیانو رونالدو با تغییر چهره با مردم ایتالیا شوخی کرد