امین عدلی: رد کردن پیشنهاد بایرن مونیخ آسان نبود

بایرن مونیخ در تابستان گذشته برای خرید امین عدلی اقدام کرده بود