پایان مرحله گروهی لیگ اروپا؛ چه تیم هایی به یک هشتم رسیدند؟ کدام تیم ها در پلی آف حاضرند؟

مرحله گروهی لیگ اروپا در اولین برگزاری با فرمت جدید به پایان رسید؛ مرحله حذفی جذابی برای فوتبال دوستان در پیش است