جیمی کرگر: مسی مرا الاغ خطاب کرد!

گویا لیونل مسی از گفته های جیمی کرگر درباره انتقالش به پاری سن ژرمن اصلا خوشش نیامده است