رسمی؛ فیلیپه کوتینیو به استون ویلا پیوست

فیلیپه کوتینیو شاگرد استیون جرارد شد