آرسن ونگر: باید پس از حضور کرونکه در آرسنال، آنجا را ترک می کردم

سرمربی فرانسوی سابق توپچی ها از وفاداری بیش از حد خود به این باشگاه صحبت می کند.