فوری؛ منچستر سیتی با ارلینگ هالند به توافق شخصی رسید

رسانه اتلتیک از توافق شخصی ارلینگ هالند با منچستر سیتی خبر می‌دهد