دنی آلوز: ام باپه بهتر از هالند است؛ مقابل رئال مادرید به دنیای فوتبال پیام دادیم که بارسلونا بازگشته است

دنی آلوز مصاحبه مفصلی را پیرامون شرایط بارسلونا انجام‌داده‌است