بازگشت فاتی، دی یونگ و دمبله به تمرینات گروهی بارسلونا / عکس

بارسلونا مصدومان زیادی دارد و بازگشت بعضی از آن ها به تمرینات گروهی، خبر خوبی برای این تیم است.