آنتونیو کاسانو: می‌خواهم منتقدان مسی را ببینم و به آنها فحش بدهم

کاسانو، انتقاد از مسی را بی معنی می داند.