ایران و آمریکا؟ قرعه انگلیس راحت است

آلن شیرر، گلزن سابق تیم ملی انگلیس قرعه این تیم در جام جهانی را مناسب توصیف کرده‌است.