با عبور از پوشکاش؛ مسی در رتبه چهارم برترین گلزنان تاریخ بازی‌های ملی

مسی به مرز 100 گل ملی نزدیک تر شد.