خبر عجیب؛ بارسلونا برنامه ای برای پرداخت بند فسخ ژاوی ندارد!

به گزارش هواداری و به نقل از راک 1، بارسلونا هنوز بیانیه ای در قبال انتصاب ژاوی به عنوان سرمربی تیم منتشر نکرده است، زیرا آن ها هیچ توافقی با السد قطر نداشته اند و هیچ چیز مشخص نیست.

بارسلونا با بیانیه ای که السد مبنی بر انتقال ژاوی به بارسلونا منتشر کرده است کاملا مخالف است و فعلا مذاکرات متوقف شده و یخ زده است. کادنا سر هم گزارش داده است که منابع باشگاه اذعان دارند، بند فسخ 5 میلیون یورویی ژاوی پرداخت نخواهد شد.

تونی خوان مارتی از اسپورت در گزارش خود مدعی شده است که شرایط آرام است و بارسلونا ادعا دارد همه این اتقاقات بخشی از مذاکرات است. مذاکرات برای انتصاب ژاوی به عنوان سرمربی بارسلونا تا پایان امروز ادامه دارد.

در واقع به نظر می رسد هم اکنون اصلی ترین مشکل بارسلونا و السد بر سر پرداخت بند فسخ ژاوی هرناندز است.

P