رسمی: سرجینیو دست و عثمان دمبله مصدوم شدند

مصدومیت های بارسلونا ادامه دارد

به گزارش هواداری، طبق گزارش سایت رسمی باشگاه بارسلونا سرجینیو دست به دلیل مصدومیت از ناحیه کمر دچار مصدومیت شده و بازگشتش بستگی به روند ریکاوری اش دارد.

از طرفی عثمان دمبله دیگر بازیکن بارسا که به تازگی از بند مصدومیت 4 ماهه رهایی یافته بود دوباره از ناحیه عضلانی ران چپ دچار مصدومیت شده است.

به گفته روزنامه AS دمبله بیش از 3 هفته دیگر مصدوم بوده و قادر به بازی کردن برای بارسلونا نخواهد بود.

P