پیکه: مسی؟ به او دو بلیط برای دیویس کاپ خواهم داد!

پیکه درباره دیویس کاپ صحبت کرد.

به گزارش هواداری و به نقل از مارکا، پیکه دیروز به دلیل مصدومیت نتوانست به همراه بارسلونا به کیف سفر کند، امروز در جلسه معارفه دیویس کاپ شرکت کرد و دراین باره صحبت هایی انجام داد.

این مسابقات در مادرید برگزار خواهد شد. او درحین این جلسه نام دو بازیکن سابق بارسلونا را به زبان آورد و آنها را به تماشای این تورنومنت دعوت کرد. او گفت:

این شانس را نداشتم تا به ژاوی دو بلیط برای دیویس کاپ بدهم اما دوست دارم آن را انجام دهم. زمان خوبی برای انجام این کار وجود دارد.

پیکه ادامه داد:

برای مسی هم همینطور. من قطعا دو بلیط به مسی خواهم داد!

گفته میشد روابط پیکه و مسی دیگر همانند سابق نیست و او کسی بود که لاپورتا را به خروج مسی متقاعد کرد. اگرچه این مصاحبه نشان میدهد که مشکلی بین طرفین وجود ندارد.

P