کالیدو کولیبالی به چلسی ملحق شد. 

طرفداری | باشگاه چلسی رسما امضای قرارداد با کالیدو کولیبالی را تایید کرد. این مدافع 31 ساله سنگالی با قراردادی 4 ساله به چلسی ملحق شده است. منابع غیر رسمی مبلغ این انتقال را 38 میلیون یورو ثابت همراه با 2 میلیون یورو پاداش عنوان کرده اند.

رسمی؛ کالیدو کولیبالی به چلسی پیوست
کالیدو کولیبالی در پیراهن چلسی