سردار آزمون به آلمان رسید / عکس

سردار آزمون خرید جدید بایر لورکوزن به کشور آلمان رسید